czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

DATA ZAŁOŻENIA KOŁA: 15 czerwca 1986 roku

MKP-SEP

PODSTAWA POWOŁANIA KOŁA

Porozumienie z 18 grudnia 1984 roku, pomiędzy Prezesem Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Zygfrydem Kwiatkowskim oraz Kuratorem Oświaty i Wychowania m. Łodzi – Zygmuntem Mikołajewiczem.

Pomysłodawcą powołania Koła i jego pierwszym Prezesem był Janusz Moos, ówczesny Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Łodzi, a obecnie Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Autorka portretu: Kate Oleska

Do powstania Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego przyczyniła się koncepcja opracowana w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Łodzi, polegająca na stworzeniu więzi organizacyjnej między środowiskiem nauczycieli kształcenia zawodowego branży elektrycznej i elektronicznej województwa łódzkiego, a środowiskiem zawodowym tych branż, zrzeszonym w Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich

CZŁONKOWIE KOŁA

Członkowie Koła są nauczycielami pracującymi w szkołach zawodowych branży elektrycznej i elektronicznej z Łodzi, Pabianic i Zgierza. Posiadają wysokie kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne, są nauczycielami dyplomowanymi. W swoim dorobku mają liczne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Są autorami publikacji, są organizatorami, uczestnikami oraz laureatami wielu konkursów zawodowych, są też recenzentami opracowań na rzecz Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także ekspertami w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli. Posiadają kwalifikacje edukatora i egzaminatora w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i dorosłych. Większość członków Koła ukończyła dodatkowe studia podyplomowe i różnorodne kursy kwalifikacyjne.

Obecnie Koło liczy 26 osób, a wśród nich są nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły ponadpodstawowej, kierownik kształcenia praktycznego, nauczyciele konsultanci Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz nauczyciele emeryci.

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA

Działalność Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP na przestrzeni ponad 35-tu lat jego funkcjonowania ukierunkowana jest na:

  • doskonalenie zawodowe członków Koła,
  • śledzenie i upowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych,
  • badanie i prezentowanie umiejętności zawodowych uczniów,
  • przygotowywanie młodzieży szkolnej do działalności stowarzyszeniowej, w tym powoływanie uczniowskich szkolnych kół SEP i opiekę nad nimi,
  • współpracę ze środowiskiem branżowym oraz instytucjami współtworzącymi system kształcenia zawodowego,
  • prezentację aktywności oraz efektów działalności członków Koła,
  • działanie na rzecz osiągania oraz prezentowania celów statutowych SEP szerokiemu gronu odbiorców, w szczególności młodzieży,
  • integrację członków Koła, zarówno na płaszczyźnie stowarzyszeniowej, zawodowej, jak i koleżeńskiej.

Aktualnie 3 szkoły macierzyste członków Koła objęte są Patronatem Oddziału Łódzkiego SEP. Są to: Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu oraz Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.

Z Zarządem Oddziału Łódzkiego aktywnie współpracują także dwie inne szkoły macierzyste członków Koła: Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach.