czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

admin

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na czas wakacji składam Wam życzenia udanego, zdrowego wypoczynku, czerpania radości z każdego dnia, poznania nowych ciekawych miejsc i obiektów turystycznych, podładowania akumulatorów biologicznych, uzupełnienia zasobów optymizmu i nadziei na kolejny rok szkolny!

Składając życzenia wakacyjne, dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie i aktywny udział w pracach stowarzyszeniowych naszego Koła.

Prezes MKP OŁ SEP – Henryka Szumigaj

Dnia 14 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie OŁ SEP. Miejscem Zgromadzenia był Dom Technika w Łodzi, plac Komuny Paryskiej 5a.

Podczas Zgromadzenia przedstawione zostały sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgromadzenie dokonało wyboru Prezesa Oddziału na nową kadencję 2022-2026. Prezesem został dr inż. Przemysław Tabaka, adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Delegaci dokonali także wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Prezes MKP-SEP, Henryka Szumigaj została wybrana do Zarządu Oddziału. Będzie pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Młodzieży.

Kol. Adam Janicz kandydował do Zarządu Oddziału, a Kol. Marek Nagański do Sądu Koleżeńskiego, ale niestety obaj uzyskali niewystarczającą liczbę głosów.

Delegaci z Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego aktywnie uczestniczyli w Zgromadzeniu: Witold Jaroszewski pracował w Komisji Mandatowej, Adam Janicz w Komisji Wyborczej, Lucyna Drygalska w Komisji Uchwał i Wniosków, Robert Klarecki w Komisji Skrutacyjnej, Henryka Szumigaj pełniła rolę protokolanta.

Opracowała: Henryka Szumigaj

W dniu 14.06.2022 r. w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka.

Organizatorami imprezy byli nauczyciele: Lucyna Drygalska i Jan Markiewicz

W uroczystości wzięli udział nauczyciele i uczniowie technikum elektrycznego i technikum elektromobilności oraz zaproszeni goście: Pani Henryka Szumigaj – Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP i jednocześnie Prezes Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP, Pani Urszula Kaczorkiewicz –  Sekretarz Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP oraz Pan Damian Mikołajczyk nauczyciel z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wraz z młodzieżą.

Dyrektor Szkoły Pan Arkadiusz Kędzierski przywitał nauczycieli i uczniów szkoły oraz gości, dziękując im za przybycie. Następnie głos zabrała Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP Pani Henryka Szumigaj.

Po wystąpieniu Pani Prezes absolwenci technikum elektromobilności – Jan Ujazdowski i Konrad Zarzeczny przedstawili prezentację:  „E-Vespa – konwersacja klasycznego włoskiego skutera na elektryczny. Projekt uczniowski.” Opiekunem projektu był Pan dr Witold Kobos.

Foto: Archiwum ZZSP w Zgierzu (Lucyna Drygalska)

Opracowanie: Lucyna Drygalska

W Międzynarodowym Dniu Elektryka, czyli 10 czerwca 2022 r. odbył się, zorganizowany przez Oddział Łódzki SEP, Piknik Elektryka. Miejscem spotkania było Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Rogowskiej 26.

Liczne grono członków i sympatyków OŁ SEP uczestniczyło najpierw w części oficjalnej, po której rozpoczęły się rozmowy koleżeńskie przy ognisku. Nie zabrakło muzyki i poczęstunku. Chętni mogli także potańczyć. Koledzy z Koła Studenckiego tradycyjnie przeprowadzili konkursy wywołujące radość i rozbawienie.

Jak zwykle podczas takich spotkań, panowała serdeczna, koleżeńska atmosfera.

Foto: Antoni Połomka

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

W dniu 10.06.2022 r. podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka, zorganizowanych w Szczecinie przez Zarząd Główny SEP, ogłoszono wyniki Konkursu na najaktywniejsze koło SEP.

W konkursie uczestniczyło 25 kół w pięciu grupach.

W grupie S – Koła szkolne i studenckie, trzy pierwsze trzy  miejsca zajęły:

I miejsce –  Koło SEP przy Politechnice Gdańskiej,

II miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne OŁ SEP,

III miejsce –  Akademickie Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Czekamy na dostarczenie dyplomu, ponieważ na centralnych obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka w Szczecinie nie było przedstawiciela OŁ SEP. Powodem nieobecności była  odbywająca się tego dnia impreza oddziałowa.

Opracowała: Henryka Szumigaj

W dniach 11-13 maja 2022 r. odbyło się VI Sympozjum Elektryki w Katowicach, zorganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Oddział Łódzki SEP, w zastępstwie za kol. Andrzeja Boronia, który nie mógł uczestniczyć w Sympozjum, reprezentowała Henryka Szumigaj.

Wygłosiła referat, wzbogacony prezentacją multimedialną, przygotowany przez kol. Andrzeja Boronia. Tytuł referatu: Członkowie Honorowi OŁ SEP.

Prezentacja zawierała ważne dokonania dziesięciu członków Honorowych OŁ SEP.

Program sympozjum był bardzo bogaty w referaty poświęcone sylwetkom zasłużonych elektryków. Uroczyście nadano imię Aleksandra Volty jednemu z tramwajów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom Sympozjum udział w wydarzeniach kulturalnych, przybliżyli też tradycje i architekturę Śląska podczas spacerów i przejażdżki autobusem elektrycznym.

Foto: Henryka Szumigaj

Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

 

Autorka grafiki: Kate Oleska

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
DLA WSZYSTKICH KOLEŻANEK I KOLEGÓW
ORAZ PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW MKP-SEP

Prezes MKP OŁ SEP Henryka Szumigaj otworzyła zebranie w terminie drugim. Powitała gości i przedstawiła cel zebrania, którym było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, wybór nowego zarządu oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów OŁ SEP, a także ustalenie propozycji kandydatów do pracy w Komisjach OŁ SEP.

Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum, jedna osoba uczestniczyła w zebraniu zdalnie. Przedstawiciel Zarządu OŁ SEP nie dotarł na zebranie.

Po spełnieniu wszystkich formalności związanych z procedurą sprawozdawczo-wyborczą i jednomyślnym przyjęciu porządku obrad, Prezes Henryka Szumigaj przedstawiła sprawozdanie z działalności MKP OŁ SEP za okres kadencji 2018-2022 oraz stan zasobów finansowych  Koła.

Zebrani członkowie Koła zaakceptowali treść przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie udzieli ustępującemu zarządowi Koła absolutorium, za które w imieniu Zarządu podziękowała Henryka Szumigaj.

W głosowaniu jawnym dokonano następujących wyborów:

1. Skład Zarządu MKP OŁ SEP – kadencja 2022-2026:

Prezes – Henryka Szumigaj

Sekretarz – Urszula Kaczorkiewicz

Skarbnik – Witold Jaroszewski

Kronikarz – Alicja Oleska

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów OŁ SEP:

– Henryka Szumigaj

– Adam Janicz

– Marek Nagański

– Robert Klarecki

– Lucyna Drygalska

– Witold Jaroszewski

3. Kandydaci do pracy w Komisji do Spraw Młodzieży i Studentów:

–  Marek Nagański

– Witold Jaroszewski

4. Kandydat do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków: Marek Nagański

5. Kandydat do pracy w Komisji ds. Organizacji Kół: Adam Janicz

W dalszej części zebrania Prezes Koła Henryka Szumigaj przedstawiła propozycję planu pracy MKP OŁ SEP na następną kadencję.

W trakcie dyskusji dotyczącej planu pracy na kolejny rok kalendarzowy sformułowano następujące wnioski:

  • zorganizować wycieczkę do Łódzkiego ZOO w celu zwiedzenia go i zapoznania się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym  elektrycznymi i elektronicznymi,
  • zorganizować wycieczkę na Stadion ŁKS w celu zwiedzenia go i zapoznania się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym elektrycznymi i elektronicznymi,
  • uwzględnić w Kronice Koła zapis nazwiska kronikarza, którym od 2016 roku jest Alicja Oleska.

Podczas zebrania członkowie Koła mieli okazję przejrzeć zapisy i zdjęcia w papierowej wersji Kroniki Koła z lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Kronika zapisywana jest także w wersji elektronicznej, będącej w posiadaniu Prezes – Henryki Szumigaj i Kronikarza –  Alicji Oleskiej.

Na zakończenie zebrania nowo wybrana Prezes Koła podziękowała za wybór i okazane zaufanie. Złożyła podziękowanie kol. Robertowi Klareckiemu za przygotowanie sali na zebranie i na jego ręce złożyła podziękowanie dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za możliwość kontynuowania organizowania zebrań członków Koła w siedzibie Szkoły.

Prezes podziękowała także koleżankom i kolegom za udział w zebraniu i życzyła kolejnych sukcesów w  pracy na rzecz rozwoju Koła oraz w działaniach dla Stowarzyszenia.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Lucyny Drygalskiej i Henryki Szumigaj

W dniu 12.01.2022 r. na zaproszenie Opiekuna Szkolnego Koła SEP przyjechała do Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu Klementyna – mobilne laboratorium Firmy WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Firma WAGO jest producentem i dostawcą nowatorskich komponentów dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki budynkowej. Jako lider na rynku światowym i wynalazca bezśrubowej techniki łączeniowej, oferuje też bogatą gamę złączek listwowych w technice zacisku sprężynowego.

W mobilnym laboratorium, pracownik Firmy Pan Piotr Muskała przeprowadził szkolenie, łącznie dla 74 uczniów technikum elektrycznego, technikum elektromobilności oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podczas szkolenia uczniowie  zapoznali się z techniką złączek Firmy WAGO, modułami interfejsowymi, szafami monitorującymi, panelami dotykowymi, listwami, przekładnikami i innymi elementami instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Mieli też okazję obserwować doświadczenie, przeprowadzone przez Pana Piotra Muskałę, pokazujące zachowanie złączek w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak wystąpienie zwarcia w instalacji elektrycznej, bądź narażenie na drgania o zmiennych częstotliwościach.

Za przeprowadzenie interesującego szkolenia, prowadzącemu bardzo serdecznie podziękowali organizatorzy spotkania – nauczyciele ZZSP w Zgierzu: Pani Lucyna Drygalska (opiekun Szkolnego Koła SEP) oraz Pan Jan Markiewicz.

Opracowanie: Lucyna Drygalska i Jan Markiewicz

Foto: Archiwum ZZSP w Zgierzu

Autor grafiki: Michał Oleski