lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

admin

Członkowie MKP OŁ SEP bardzo polubili coroczne Spotkania Mikołajkowe w restauracji „Czarna Owca”. Wpisały się one w działalność Koła, jako stały punkt integracyjny, podsumowujący nasze dokonania w danym roku kalendarzowym. Jak dotąd od 2014 roku, tylko jeden raz, w roku 2020, Spotkanie się nie odbyło z uwagi na obostrzenia sanitarne z powodu pandemii COVID-19.

W bieżącym roku, mimo pandemii, ale w obowiązującym reżimie sanitarnym, spotkaliśmy się w Czarnej Owcy 8 grudnia. Nasze spotkanie, po raz kolejny, uświetniła obecność Pana Prezesa Władysława Szymczyka i Pani Dyrektor Biura Anny Grabiszewskiej.

W odświętnym wystroju sali najpierw odbyła się część oficjalna, podczas której Prezes Koła Henryka Szumigaj przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła w roku 2021, a następnie złożyła koleżankom i kolegom życzenia świąteczne.

Miłym akcentem były upominki dla każdego uczestnika: piękne, wykonane szydełkiem dzwoneczki od Lucyny Drygalskiej, paczuszki z sianem od Urszuli Kaczorkiewicz, czekoladowy Mikołaj od kolegów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach oraz kalendarzyki na 2022 rok od Zarządu Oddziału.

Drugą część Spotkania stanowił poczęstunek, mający charakter uroczystej kolacji Mikołajkowej. Atmosfera jak zwykle była ciepła i serdeczna, a koleżeńskie rozmowy utwierdziły nas w przekonaniu, że w kolejnym roku, z tym samym zaangażowaniem będziemy podejmować działania na rzecz Stowarzyszenia i Oświaty, osiągając, szeroko rozumiane, cele edukacyjne.

Na zakończenie Spotkania zrobiliśmy, jak zwykle, wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Henryki Szumigaj

W dniu 20.11.2021 członkowie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP uczestniczyli w wyciecze do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Organizatorem wycieczki było Koło VEOLIA, działające pod przewodnictwem Prezesa Jacka Kuczkowskiego.

Program wycieczki (z udziałem przewodnika) obejmował ścieżkę edukacyjną „Przetwarzanie energii”, a także ścieżki: „Mikroświat-Makroświat” oraz „Rozwój wiedzy i cywilizacji ”. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też tablicę  ufundowaną przez Zarząd OŁ SEP, upamiętniającą 100 – lecie OŁ SEP.

W dziale historia EC1 z przyjemnością obejrzeli i wysłuchali wypowiedzi wieloletniego dyrektora EC1, a naszego byłego prezesa Oddziału, Pana Andrzeja Boronia.

Zwiedzanie trwało sporo czasu, ale wzbudziło wiele pozytywnych wrażeń oraz uznanie dla takiej koncepcji eksponowania osiągnięć nauki i techniki.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Lucyny Drygalskiej i Ewy Potańskiej

W dniu 27 października 2021 r. odbyło się kolejne zebranie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP, z zachowaniem obowiązujących w pandemii warunków sanitarno-epidemiologicznych. Miejscem zebrania był Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu, do którego zaprosił nas Pan Dyrektor Arkadiusz Kędzierski, członek naszego Koła.

Zebranie prowadziła Prezes Koła – Henryka Szumigaj. Po powitaniu zebranych, głos zabrał Pan Dyrektor i omówił główne kierunki działania szkoły. Podzielił się doświadczeniami z wprowadzania w szkole, w ramach eksperymentu, nowych zawodów: technik elektromobilności i technik programista z wykładowym językiem angielskim. Podkreślił znaczenie zagranicznych staży w Grecji dla najlepszych uczniów. Poinformował o sukcesach uczniów w różnych konkursach. Zwrócił uwagę na efekty promocji szkoły w mediach społecznościowych, zmotywowaną młodzież i oddaną kadrę pedagogiczną.

Dziękując za interesującą wypowiedź Prezes Koła złożyła Panu Dyrektorowi życzenia  dalszych sukcesów dla uczniów i szkoły.

Następne przypomniała, że patronem roku 2021 jest prof. Jerzy Ignacy Skowroński i zachęciła uczestników spotkania do przybliżenia jego sylwetki uczniom.

Przekazała też relacje z pikniku Elektryka oraz wyjazdu członków kół OŁ SEP na Targi ENERGETAB®2021.

W dalszej części spotkania Prezes:

 • przypomniała o konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2021 i zachęciła do dalszych aktywnych działań na rzecz młodzieży i Stowarzyszenia oraz do udziału Koła
  w konkursie,
 • poinformowała, że tradycyjnie grupy uczniów biorą udział w szkoleniach i egzaminach kwalifikacyjnych, a wraz z nowym rokiem szkolnym i po rocznym nauczaniu zdalnym, istnieje potrzeba naboru nowych członków do Kół Uczniowskich i reaktywacja tych kół,
 • przypomniała, że na bieżąco prowadzona jest przez koleżankę Alicję Oleską Kronika Koła oraz, że na zmodyfikowanej ostatnio stronie internetowej OŁ SEP, zamieszczane są bieżące informacje o działalności Koła,
 • poinformowała, że w listopadzie 2021 odbędą się, przełożone z powodu pandemii, XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka organizowane przez Oddział Wrocławski SEP,
  a konkretnie Akademickie Koło SEP nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej,
 • przypomniała, że jest możliwość zwiedzenia EC1, w ramach wycieczki organizowanej przez Jacka Kuczkowskiego z Koła VEOLIA, w dniu 20.11.2021 o godz. 11.00, na którą bilety w cenie 10,00 zł dla członków SEP, są do nabycia w Biurze Oddziału,
 • poinformowała, że dla studentów został ogłoszony nabór kandydatów do Stypendium im. Lecha Grzelaka,
 • poinformowała o bieżących działaniach w Oddziale, a w szczególności o tym, że w dniu 07.10.2021 miał miejsce, zakończony pozytywnie, audyt Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, obejmującego kursy, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne dla grup eksploatacji i dozoru, usługi techniczne, ekspertyzy i konferencje,
 • poinformowała o planowanym przez OŁ SEP, w maju 2022 r., wyjeździe naukowo-technicznym do Grecji,
 • zapoznała też członków Koła z kalendarzem wyborczym  SEP w roku 2022.

Podczas dyskusji nad bieżącymi sprawami w oświacie poruszono głównie problem nowych egzaminów zawodowych oraz małej liczby specjalistów do spraw kształcenia zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Ponieważ w bieżącym roku Międzyszkolne Koło Pedagogiczne obchodzi jubileusz 35-lecia, koleżanki i koledzy postanowili uczcić ten jubileusz artykułem do Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ SEP. Zrezygnowano jednak ze spotkania okolicznościowego ze względu na panującą epidemię koronawirusa.

Koleżanki i koledzy postanowili jednak, mimo pandemii, kontynuować tradycję Spotkań Mikołajkowych w restauracji „Czarna Owca”. Planowany termin Spotkania, to 08.12.2021.

Na zakończenie zebrania prezes Koła podziękowała Panu Dyrektorowi Arkadiuszowi Kędzierskiemu za możliwość zorganizowania zebrania w jego szkole oraz podziękowała koleżankom i kolegom za aktywny udział w spotkaniu i działaniach na rzecz Koła.

Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

Z okazji Dnia Nauczyciela składam życzenia pomyślności  w realizacji zadań zawodu  nauczyciela, wsparcia w podejmowanych inicjatywach, uznania w społeczeństwie, dobrego zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz pogody ducha i nieustającego piękna wewnętrznego

Z wyrazami szacunku

Henryka Szumigaj

Każdego roku Oddział Łódzki SEP organizuje dla swoich członków wyjazd na Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. W tym roku Targi odbywały się w dniach 14-16 września, jak zwykle na terenie ZIAD Bielsko-Biała S.A.

Wśród uczestników wyjazdu na Targi, przedstawicieli różnych kół Oddziału, były nasze koleżanki z Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego: Henryka Szumigaj, Lucyna Drygalska i Urszula Połomka. Wraz z nimi byli też uczniowie, członkowie Uczniowskiego Koła SEP w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu.

Energetab to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego. Spotykają się tam czołowi przedstawiciele przedsiębiorstw energetyki zawodowej i przemysłowej oraz projektanci, dostawcy usług z Polski i zagranicy.

W 2021 roku w Targach wzięło udział 270 wystawców, co i tak jest pewnym osiągnięciem organizatorów, ponieważ w 2020 roku z powodu pandemii było ich tylko 250. Dla porównania, w 2019 roku było 700 wystawców, w tym 24 z krajów Europy, Azji i USA. Ekspozycje tegorocznych Targów znajdowały się w jednej hali wielofunkcyjnej, 4 halach namiotowych oraz na terenie otwartym. Wydzielono 3 specjalne strefy: Strefę Odnawialnych Źródeł Energii, Strefę Elektromobilności i Strefę Praktycznych Pokazów Technologii Elektrycznych. Podczas targów odbywały się konferencje, a także pokazy i prezentacje na poligonie.

Podstawowym celem wyjazdu na Targi było zwiedzenie ekspozycji targowych, nawiązanie kontaktów do współpracy ze szkołami, pozyskanie katalogów urządzeń i sprzętu od wystawców oraz zapoznanie się z nowościami w zakresie techniki i technologii w energetyce. I cel ten został osiągnięty.

Poza zwiedzaniem ekspozycji targowych, uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia części wnętrz Pałacu Pszczyńskiego oraz skansenu-zagrody wsi Pszczyńskiej, mającej wysoką wartość kulturalną, historyczną i etnograficzną. Razem z innymi uczestnikami Targów byli też w Parku Pszczyńskim, gdzie ulokowana jest pokazowa Zagroda Żubrów. W Parku, oprócz żubrów, można było zobaczyć przedstawicieli innych gatunków pięknych zwierząt.

W części krajoznawczej możliwy był wjazd z Dębowca nowoczesną, gondolową koleją linową o długości 1810 m na Szyndzielnię, szczyt w Beskidzie Śląskim. Udało się też podejść od stacji końcowej kolei (958,85 m n.p.m.) na sam szczyt Szyndzielni (1028 m n.p.m), gdzie obecnie mieści się kamienny budynek starej, górnej stacji kolei.

Zintegrowaniu członków stowarzyszenia służyło wieczorne ognisko z grillem.

Podsumowując: wyjazd na Targi spełnił swoje zadanie w zakresie działań Oddziału na rzecz poszerzania i aktualizacji wiedzy zawodowej, poznawania kultury i walorów przyrodniczych różnych regionów Polski, w tym przypadku Regionu Śląskiego oraz integrowaniu członków Stowarzyszenia.

Mimo lekkiego niepokoju o zdrowie w czasach pandemii, uczestnicy wyjazdu uznali go za bardzo udany.

Foto: Archiwum Lucyny Drygalskiej

Opracowanie: Henryka Szumigaj (przy współpracy Alicji Oleskiej)

15 czerwca 2021 roku to data 35. Urodzin naszego Koła. 35 lat to piękny wiek! Jesteśmy z niego dumni!

Autor grafiki: Michał Oleski

Tym razem jednak nie było radosnych obchodów tego Jubileuszu, ponieważ w czasach pandemii SARS-CoV-2, która opanowała nie tylko nasz kraj, ale cały świat, obowiązywały różne obostrzenia sanitarne, utrudniające organizację większych spotkań grupowych.

Mamy jednak plany, że po zakończeniu pandemii, zorganizujemy tę odroczoną uroczystość jubileuszową i wspólnie z zaproszonymi gośćmi, w bliskości, będziemy świętować nasze piękne urodziny, ciesząc się również powrotem do normalności.

A tak niedawno uroczyście obchodziliśmy 30-lecie naszego Koła. W siedzibie Oddziału Łódzkiego SEP odbyło się spotkanie członków Koła z sympatykami i przyjaciółmi, w tym z przedstawicielami Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP.

Były przemówienia uczestników spotkania, prezentacje o historii i działalności naszego Koła, ze szczególnym uwzględnieniem jego osiągnięć. Były dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania i upominki od Dyrektorów szkół macierzystych członków Koła.

Podczas uroczystości Koło otrzymało Złotą Honorową Odznakę SEP, nadaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którą na ręce Prezes Koła – Henryki Szumigaj, wręczył Prezes Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP – Władysław Szymczyk.

Pierwszemu Prezesowi Koła – Januszowi Moosowi, obecnie Dyrektorowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wręczono medal imienia profesora Janusza Groszkowskiego.

Było pięknie i podniośle! Wszyscy z dumą wspominaliśmy naszą przeszłość i z nadzieją na dalszy rozwój naszej działalności, patrzyliśmy w przyszłość!

I ta przyszłość okazała się dla naszego Koła łaskawa! Kolejne lata przyniosły naszemu Kołu wiele nowych wyzwań i wiele nowych sukcesów. Wszystkie opisaliśmy w KRONICE KOŁA, która stała się istotnym miejscem utrwalania efektów naszych mniejszych i większych  przedsięwzięć oraz tych mniej ważnych i tych ważnych dokonań.

Mieliśmy tyle ambitnych planów! Niestety pandemia SARS-CoV-2, od marca 2020 roku, pokrzyżowała nam realizację tych planów. Oddaliła nas od siebie i spowolniła naszą aktywność. Kiedyś jednak ta pandemia się skończy i znowu wrócimy do normalnej działalności na rzecz uczniów, nauczycieli i środowiska edukacyjnego. Oby nastąpiło to jak najszybciej!

Opracowała: Alicja Oleska

Z powodu pandemii SARS-COV-2 długo czekaliśmy na możliwość zorganizowania zebrania członków Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP. Udało nam się to dopiero w dniu
16 czerwca 2021 r. Poprzednie zebranie odbyło się prawie tuż przed ogłoszeniem pandemii, 13 lutego 2020 roku.

Przyjemnie było teraz, po tylu miesiącach, spotkać się z koleżankami i kolegami bezpośrednio i porozmawiać nie tylko na tematy zawodowe. Zebranie odbywało się oczywiście przy spełnieniu warunków sanitarnych obowiązujących w tym czasie z powodu pandemii: 10 osób na sali, wszyscy w maseczkach i z zachowaniem stosownej odległości od siebie.

Zebranie prowadziła Prezes Koła – Henryka Szumigaj.

Program zebrania obejmował wiele zagadnień. Uczestnicy spotkania wspólnie z Prezes Koła wymienili się wieloma ważnymi informacjami, zarówno z obszaru działalności Stowarzyszenia, jak
i działalności szkół w warunkach pandemii.

Najważniejsze informacje, dotyczące omawianych zagadnień, to:

 • ZG SEP na Patrona Roku 2021 wybrał prof. Jerzego Ignacego Skowrońskiego, polskiego naukowca, specjalizującego się w zagadnieniach z zakresu techniki wysokich napięć, oraz materiałoznawstwa elektrotechnicznego, byłego wykładowcę i profesora Politechniki Wrocławskiej, doktora honoris causa tej uczelni.
 • Ze względu na zakaz organizowania zgromadzeń spowodowany pandemią, w roku 2020 zawieszony był konkurs na Najaktywniejsze Koło SEP. W roku 2021, po wprowadzeniu zmian do regulaminu konkursu, konkurs zostaje wznowiony.
 • Uczniowie uczestniczyli on-line w konkursie prac modelowo-konstrukcyjnych oraz konkursie Liga Mechaktroniki zorganizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.
  Uczniowie z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi uzyskali III miejsce w kategorii: Pierwsze kroki.
  Podsumowanie konkursów odbyło się również on-line. Nagrody dla zwycięzców w konkursie zostały ufundowane przez OŁ SEP.
 • Odbył się także konkurs EUROELEKTRA. Etap II-go stopnia miał miejsce w Zespole Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi im. Jana Szczepanika. Etap III-go stopnia został przeprowadzony w siedzibie OŁ SEP.
  Uczeń Zespołu Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi uzyskał III miejsce w kategorii elektronicznej.
 • Wśród młodzieży szkolnej kontynuowano szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne SEP.
 • Ze względu na pandemię zawieszone zostały spotkania członków MKP OŁ SEP i Koła Studenckiego przy PŁ.
 • Odbywa się nabór nowych członków do Kół Uczniowskich.
 • Trwają przygotowania do opracowania informacji do zakładki na stronie OŁ SEP adresowanej do młodych absolwentów.
 • Prowadzenie Kroniki Koła będzie kontynuowane.
 • W dniu 10.06.2021 r. odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka zorganizowane w formule zdalnej przez Zarząd Główny SEP.
 • Bardzo ciekawa była Konferencja Okrągłego Stołu, przeprowadzona także w formule zdalnej, przez Zarząd Główny SEP. Interesująca była Debata Młodych, która trwała 1 godzinę (cała Konferencja trwała ponad 5 godzin).
 • Członkowie Studenckiego Koła SEP przy PŁ zwyciężyli w konkursach przeprowadzonych podczas Podlaskich Dni Młodego Elektryka, które trwały dwa dni i zorganizowane były on-line przez Politechnikę Białostocką i Białostocki Oddział SEP.
 • Trwają przygotowania do udziału w Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2021, które odbędą się w dniach od 14-16 .09.2021 na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA.
 • Koledzy z Zespołu Szkół Nr 2 im. Prof. Janusz Groszkowskiego w Pabianicach są autorami interesującego artykułu do Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ SEP pt. „Edukacja zdalna w Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach”.
 • W przeniesionym na wrzesień 2021 terminie, nastąpi wyjazd naukowo-techniczny do Gruzji.
 • W dniach 24-25.09.2021 r. odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja nt.: „Zanieczyszczenie światłem”, której organizatorami będą: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Politechnika Łódzka oraz Planetarium EC1, Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
  OŁ SEP objął Konferencję patronatem.
 • OŁ SEP podpisał porozumienie o współpracy z Firmą ART IN ENERGY Sp. z o.o. Przedmiotem porozumienia jest podjęcie współpracy w celu prowadzenia badań naukowych oraz opracowywania i wdrażania innowacji technologicznych i produktowych.
 • W roku 2022 rozpoczną się przygotowania do wyboru członków Zarządu OŁ SEP i Zarządu Głównego SEP.

Prowadząca zebranie Prezes Henryka Szumigaj oraz koleżanki koledzy, uczestnicy spotkania, złożyli na ręce kolegów z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi podziękowanie dla pani Dyrektor Doroty Stefaniak za udostępnienie sali konferencyjnej na zebranie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP.

Na następne zebranie, tym razem do Zgierskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zgierzu, zaprosił obecny na zebraniu Pan Dyrektor Arkadiusz Kędzierski.

Henryka Szumigaj

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23.06.2020 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do naszego Koła, czyli Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP, zostali przyjęci nowi członkowie: Teresa Stolarek

Foto: Teresa Stolarek

oraz Sławomir Mielczarek, oboje ze Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu.

Serdecznie witamy ich w naszym gronie i życzymy sukcesów w działalności na rzecz SEP i umocnienia więzi koleżeńskich z członkami naszego Koła.

Z przykrością przyjęliśmy natomiast wiadomość, że dwoje naszych „starych” członków Koła zdecydowało się opuścić nasze towarzystwo i przenieść się do Koła Terenowego Nr 2, którego Prezesem jest Pan Adam Łuniewski.

Małgosi i Ferdynandowi Höffnerom też życzymy sukcesów w nowym środowisku zawodowym, chociaż smutno nam, że po tylu latach wybrali pracę w innym kole SEP.

Na szczęście, w wyniku dodawania i odejmowania członków, nie zmienił się stan naszego Koła. Koło liczy obecnie 29 osób.

Opracowanie: A. Oleska, H. Szumigaj

Podczas Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka, w dniu 10.06.2020 r., ogłoszone zostały wyniki współzawodnictwa Kół SEP w Konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2019. Koła zgłoszone do konkursu przez Oddział Łódzki SEP zajęły następujące miejsca:

Grupa „C” – Koła zakładowe liczące ponad 61 członków
VII miejsce – Koło SEP przy Veolia Energia Łódź S.A.

Grupa „S” – Koła szkolne i studenckie
III miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne
IV miejsce – Studenckie Koło SEP przy PŁ im. prof. Michała Jabłońskiego

Grupa „E” – Koła seniorów i emerytów
IV miejsce – Koło Seniorów im. Zbigniewa Kopczyńskiego

Wyniki konkursu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, www.sep.com.pl

To nasz kolejny zasłużony sukces! Gratulacje dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy zawsze chętnie podejmują kolejne wyzwania, wspierając się wzajemnie podczas ich realizacji.

Opracowanie: H. Szumigaj, A. Oleska

Pierwsze w nowym roku zebranie członków MKP-SEP odbyło się 13 lutego 2020 roku, jak zwykle w siedzibie Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przed reformą edukacji).

W zebraniu uczestniczyło 8 osób, reprezentujących niezawodny, stały trzon Koła. Piękna wiosenna przedwalentynkowo-wiosenna pogoda sprzyjała dobrym nastrojom uczestników spotkania. Nie zabrakło słodkości różnych, no i oczywiście dobrej kawy, serwowanej przez gospodarzy sali, w której zebranie się odbyło.

W porządku zebrania, które prowadziła Prezes Koła – Pani Henryka Szumigaj, znalazły się zarówno informacje o ważnych, bieżących i planowanych wydarzeniach stowarzyszeniowych, jak i rozmowy o charakterze techniczno-organizacyjnym dotyczące pracy Koła w 2020 roku.

Najważniejsze informacje dotyczyły:

 • wybrania przez ZG SEP na Patrona Roku 2020 – prof. Józefa Węglarza, wychowawcy wielu pokoleń inżynierów elektryków, wybitnego autorytetu w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn elektrycznych, zasłużonego działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współtwórcę Wydziału Elektrycznego w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Politechnice Poznańskiej oraz współtwórcę Wydziału Elektrycznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej,
 • terminów różnych wydarzeń, w których mogą uczestniczyć członkowie Koła, w tym wycieczka do Lublina, organizowana przez Koło Terenowe Nr 2 (25-27.04.2020), a także organizowane przez OŁ SEP: wyjazd naukowo-techniczny do Gruzji (15-24.05.2020), coroczny Piknik (05.06.2020 od godz. 17.00) oraz wyjazd na Targi ENERGETAB’2020 (15-17.09.2020),
 • Walnego Zgromadzenia Oddziału (nazwanego roboczo Połowinkami), które odbędzie się w marcu 2020 roku, w związku z prezentacją członkom OŁ SEP sprawozdania za połowę okresu urzędowania Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP,
 • projektu szkoleniowego Politechniki Łódzkiej, realizowanego przez Centrum Rozwoju Kompetencji, w ramach którego zaplanowano 37 kursów branżowych, informatycznych i z przedsiębiorczości, w tym kursu: Sterowanie inteligentnymi budynkami – moda czy konieczność?
 • laureatów Tytułu Inżyniera Europejskiego (EUR ING),
 • skreślenia z listy członków Koła 2 osób, które od dłuższego czasu nie płaciły składek członkowskich,
 • aktualizacji zapisów w prowadzonej przez Alicję Oleską Kronice Koła.

Rozmowy o charakterze techniczno-organizacyjnym związane były z:

 • opracowaniem wniosku na Konkurs na najaktywniejsze koło SEP w roku 2019,
 • przygotowaniem uczniów do udziału w konkursach: Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych oraz VI Konkurs Twórczości Technicznej – Mistrz techniki to Ja, organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • przygotowaniem grup uczniów do egzaminów kwalifikacyjnych (dot. kursów na uprawnienia SEP do 1kV, dla uczniów szkół macierzystych członków Koła),
 • przygotowaniami (propozycje programu i terminu) do zorganizowania we współpracy z Kołem Studenckim PŁ, wspólnego spotkania Szkolnych Kół i absolwentów,
 • opracowaniem  informacji do zakładki na stronie OŁ SEP adresowanej do młodych absolwentów, członków SEP,
 • rozwiązaniami dotyczącymi realizacji praktyk dla nauczycieli, w świetle nowej reformy oświaty,
 • przygotowaniami (termin i proponowana trasa) do Rajdu Elektryka,
 • udziałem w „Wieczorkach z elektryką” organizowanych w Oddziale Łódzkim SEP.

W trakcie ożywionej dyskusji udało się ustalić wspólne stanowisko wobec zaproponowanych przez uczestników zebrania, w tym Prezes Henrykę Szumigaj, rozwiązań techniczno-organizacyjnych, co było wynikiem m.in. miłej atmosfery całego spotkania.

Opracowanie: Alicja Oleska i Henryka Szumigaj