wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Aktualności

Komisja ds. Młodzieży i Studentów we współpracy z Międzyszkolnym Kołem Pedagogicznym, działającymi w Oddziale Łódzkim SEP zorganizowały w dniu14.04.2023 r.
I Konferencję „Młodzież i energia”.

Uczestnikami byli: prezes OŁ SEP dr inż. – Przemysław Tabaka, Członek Honorowy SEP i wiceprezes OŁ SEP – Andrzej Boroń, wiceprezesi OŁ SEP: Władysław Szymczyk i Henryka Szumigaj, młodzież Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, młodzież Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, młodzież Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2  im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach, członkowie Koła Studenckiego OŁ SEP
z Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele: Adam Janicz, Witold Jaroszewski, Marek Nagański, Robert Klarecki – opiekunowie młodzieży szkolnej będący także członkami Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP.

Otwarcia Konferencji i powitania uczestników dokonał prezes OŁ SEP – dr inż. Przemysław Tabaka. Konferencję prowadziła wiceprezes ds. Młodzieży i Studentów – Henryka Szumigaj.

Głównym przedmiotem konferencji były prezentacje multimedialne dotyczące zagadnień technicznych z obszaru energetyki, takich jak energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii czy kotły fluidalne.

Bartosz Moskaluk, Igor Gara i Igor Skwarek, uczniowie z Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi – prezentacja na temat energetyki jądrowej.

dr inż. Michał Małaczek, pracownik Politechniki Łódzkiej – prezentacja na temat odnawialnych źródeł energii

Wiceprezes OŁ SEP Władysław Szymczyk – prezentacja na temat kotłów fluidalnych.

Równie ważnymi były prezentacje propagujące cele i kierunki działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pod kątem korzyści płynących z zaangażowanego uczestnictwa w planowaniu i organizowaniu pracy stowarzyszeniowej oraz możliwości osiągania kwalifikacji zawodowych i ich podwyższania.

I tak: wiceprezes OŁ SEP ds. Młodzieży – Henryka  Szumigaj przedstawiła prezentację „Młodzież w OŁ SEP”, która zawierała informacje o formach aktywności młodzieży szkolnej w SEP, przedstawiciele Studenckiego Koła SEP działającego na Politechnice Łódzkiej zaprezentowali działalność, plany na przyszłość i osiągnięcia swojego koła, a wiceprezes OŁ SEP Władysław Szymczyk, który przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Oddziału Łódzkiego SEP opowiedział o swojej drodze zawodowej i stowarzyszeniowej.

Za udział w Konferencji oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji technicznych uczestnicy otrzymali pisemne podziękowania.

 

Foto. Marek Nagański

Opracowanie: Henryka Szumigaj

Jaj przepięknie malowanych,
Świąt słonecznie roześmianych,
W poniedziałek dużo wody,
Zdrowia, szczęścia oraz zgody.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

wszystkim koleżankom i kolegom
oraz przyjaciołom i sympatykom naszego Koła
życzę, by tegoroczne Święta były pełne rodzinnego ciepła,
słoneczne i radosne.

Prezes MKP-SEP

Henryka Szumigaj

 Autor grafiki: Michał Oleski

Po raz pierwszy w tym roku, członkowie Koła spotkali się 15 marca 2023 roku. Spotkanie, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Doroty Stefaniak, odbyło się w Zespole Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Gospodarzami spotkania byli Damian Mikołajczyk oraz Robert Klarecki, nauczyciele przedmiotów zawodowych, członkowie MKP SEP. W zebraniu, które prowadziła Prezes Koła, wzięło udział 9 osób.

Zebranie poświęcone było przede wszystkim zaplanowaniu działalności Koła na 2023 rok, omówieniu spraw organizacyjnych oraz przedstawieniu informacji o najważniejszych wydarzeniach w OŁ SEP w najbliższym czasie,

Podczas spotkania członkowie Koła mieli możliwość wglądu do wersji drukowanej KRONIKI KOŁA prowadzonej od 2016 roku, również w wersji elektronicznej.

 

W wyniku dyskusji ustalono, że:

  • na Konferencję dla młodzieży szkolnej i studenckiej zostaną przysłane do szkół zaproszenia pisemne, a nauczyciele biorący udział w konferencji otrzymają z OŁ SEP stosowne zaświadczenia,
  • w Konferencji wezmą udział przedstawiciele z Zespołu Szkół Politechnicznych -10 osób, Zespołu Szkół Edukacji Technicznej – 10 osób, ZS nr 2 w Pabianicach – 10 osób, Koła Studenckiego – 4 osoby, a ponadto Prezesi OŁ SEP, Dyrektor Biura OŁ SEP oraz Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Studentów.
  • Panowie Adam Janicz oraz Ryszard Zankowski wezmą udział w pracach nad przygotowaniem pytań do Olimpiady MECHATRON’2023, która na prośbę ZG SEP, zostanie zaplanowana i przeprowadzona przez OŁ SEP.

Zebranie przebiegło w miłej atmosferze, przy kawie i cieście, którym poczęstował zebranych Pan Damian Mikołajczyk. Zapewnił, że był to wypiek jego autorstwa.

 

Foto: Lucyna Drygalska                                  Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

 

Dnia 3 lutego 2023 roku członkowie Oddziału Łódzkiego SEP zwiedzili nowoczesne pracownie Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Siedziba Centrum znajduje się przy
ul. Kopcińskiego 29 w Łodzi.

Inicjatorem spotkania była Wiceprezes Oddziału, Henryka Szumigaj. Wśród zwiedzających byli przedstawiciele różnych Kół sepowskich, w tym członkowie MKP OŁ SEP oraz 4 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach.

W pierwszej części wizyty było wystąpienie Pana Dyrektora Janusza Moosa, który omówił szeroki zakres działań ŁCDNiKP. Następnie Pan Paweł Krawczak przedstawił prezentację ukazującą obszary prac związanych z wyposażaniem, rozbudową oraz funkcjonowaniem stanowisk laboratoryjnych, a także przygotowaniem ich do celów szkoleniowych.

Drugim etapem wizyty było zwiedzanie laboratoriów, a w szczególności, wyposażonego przez Firmę SIEMENS, autoryzowanego laboratorium, będącego nowoczesnym centrum szkoleń i certyfikacji działającego w ramach programu Siemens Mechatronic System Certification Program (Program Certyfikacji Systemów Mechatronicznych SIEMENS). W tym autoryzowanym laboratorium prowadzone są zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dla dorosłych, którzy chcą osiągnąć specjalistyczne kompetencje w obszarze mechatronicznych systemów sterowania.   Funkcję przewodników podczas zwiedzania pełnili pracownicy dydaktyczni ŁCDNiKP

.

W części trzeciej nastąpiło podsumowanie wizyty i refleksje po zwiedzeniu pracowni.
Koledzy z Kół SEP wyrazili duże zadowolenie z możliwości poznania innowacyjnego programu kształtowania i certyfikacji umiejętności praktycznych oraz uznanie dla wyposażenia tego unikatowego centrum szkoleń i certyfikacji.

W imieniu Prezesa i Zarządu  OŁ SEP podziękowania dla Pana Dyrektora Janusza Moosa, Pawła Krawczaka, Anny Koludo  oraz pozostałych pracowników Centrum, złożyła Wiceprezes OŁ SEP Henryka Szumigaj. Podziękowała także za bardzo serdeczne przyjęcie.

Foto:  H. Szumigaj                   Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
DLA WSZYSTKICH KOLEŻANEK I KOLEGÓW
ORAZ PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW MKP-SEP

Autor grafiki: Michał Oleski

16 grudnia 2022 r. odbyło się, z udziałem zaproszonych gości, Spotkanie Wigilijne członków i sympatyków Oddziału Łódzkiego SEP. Wśród zaproszonych gości był także były Prezes i założyciel naszego Koła Janusz Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono medal Za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP.

Medal ten ustanowiono w celu wyróżnienia osób lub instytucji szczególnie zasłużonych dla Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
w podziękowaniu za aktywną działalność stowarzyszeniową i pracę na rzecz Oddziału.

Medalem tym uhonorowano m.in. naszą koleżankę Lucynę Drygalską.

SERDECZNE GRATULACJE LUCYNKO!!!

 

Opracowanie: Alicja Oleska, Henryka Szumigaj

Foto: https://galeria.seplodz.pl/?p=2788 (z dnia 27.12.2022)

W dniu 14.12.2022 odbyło się tradycyjne Spotkanie Mikołajkowe członków Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP. Spotkanie jak zwykle odbyło się w restauracji „Czarna Owca” w Łodzi.

Uczestnikami byli: Pan Prezes OŁ SEP – Przemysław Tabaka, Pani Dyrektor Biura OŁ SEP – Anna Grabiszewska, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach – Eliza Matusiak oraz 13 członków Koła.

Po powitaniu i przedstawieniu porządku spotkania, Prezes Koła – Henryka Szumigaj  złożyła zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie wszyscy spożyli przygotowany poczęstunek.

Kolejnym etapem spotkania było przedstawienie przez Panią Prezes sprawozdania
z działalności Koła w roku 2022. Poruszona została m.in. sprawa podjęcia działań zmierzających do  powiększenia liczby członków Koła i członków szkolnych kół uczniowskich. Pani Prezes omówiła także przygotowania do udziału w konkursie na „Najaktywniejsze koło SEP w roku 2022”.

W miłej, ciepłej atmosferze odbyły się sympatyczne rozmowy koleżeńskie.

Foto: Henryka Szumigaj, Marek Nagański             Opracowała: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

 

Pierwsze powakacyjne zebranie członków Koła odbyło się 15 listopada 2022 roku. Tym razem miejscem spotkania była siedziba Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, przy Al. Politechniki 38.

Zebranie, w którym uczestniczyło 7 członków Koła, prowadziła Henryka Szumigaj – Prezes Koła.

Tematyka spotkania była bogata w relacje z najważniejszych wydarzeń ostatnich
6 miesięcy, a także informacje o projektach do realizacji w kolejnych miesiącach roku szkolnego 2022/2023.

Ważnym elementem zebrania były ustalenia organizacyjne i planowanie działań
w zakresie: udziału Kola w „Konkursie na najaktywniejsze koło SEP w roku 2022”, udziału grup uczniów w egzaminach kwalifikacyjnych, reaktywacji Kół Uczniowskich i naboru do  nich nowych członków, przygotowania spotkania Kół Uczniowskich z Kołem Studenckim SEP na PŁ, przygotowania konferencji dla młodzieży szkolnej i studenckiej, oraz organizacji  Spotkania Mikołajkowego.

Tradycyjnie na koniec spotkania odbyła się dyskusja na temat realizacji kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach macierzystych członków Koła, w tym propozycji rozwiązań organizacyjnych wspierających ten proces.

Prezes Koła przypomniała też o obowiązku opłacenia, do końca roku 2022, składki członkowskiej.

Foto: Lucyna Drygalska                                                       Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

W dniach 13-15 września 2022 r., grupa członków Łódzkiego Oddziału SEP w tym: trzech  uczniów z ZS Nr 2 w Pabianicach, absolwent  ZZSP w Zgierzu oraz trzech nauczycieli, uczestniczyła
w wyjeździe na Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie. Najważniejszym punktem programu trzydniowego wyjazdu było oczywiście zwiedzanie ekspozycji targowych, udział w konferencjach oraz rozmowy z wystawcami. W części turystycznej wyjazdu było zwiedzanie Radiostacji Gliwickiej, zespołu pałacowo – parkowego w Pławniowicach, ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju, miasta Cieszyna, a także wysłuchanie opowieści, połączonej z prezentacją multimedialną, z wyprawy Kol. Stanisława Burdy do Nepalu.

Na Targach swoje wyroby prezentowało 362 wystawców z 14 krajów Europy, Chin i Brazylii.
W Strefie Praktycznych Pokazów obejrzeliśmy zastosowanie drona do rozciągania linki między słupami WN i zawieszanie markerów na przewodach.

W Strefie Odnawialnych Źródeł Energii, zrealizowano pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Była też Strefa Elektromobilności, gdzie oglądaliśmy stacje ładowania wytworzone przez różnych producentów oraz pojazdy elektryczne.

Po zwiedzeniu ekspozycji targowych przeprowadzony został konkurs „Zadbaj o swoją przyszłość”, którego uczestnikami byli uczniowie ZS Nr 2 w Pabianicach. Młodzież po zapoznaniu się
z regulaminem konkursu przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące firm, produktów, katalogów wybranych produktów i kontaktów do przedstawicieli firm, które ją najbardziej zainteresowały.

Prezentacje konkursowe oceniła Komisji Konkursowa, w której zasiadali przedstawiciele różnych kół sepowskich. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez OŁ SEP.

Udział w wyjeździe na ENEGETAB przyczynił się przede wszystkim do aktualizacji wiedzy na temat  najnowocześniejszych produktów stosowanych w energetyce, ale także do integracji środowiska członkowskiego i propagowania walorów SEP wśród młodzieży szkolnej.

Opracowała: Henryka Szumigaj

Foto: Henryka Szumigaj i Adam Pawełczyk