lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Aktualności

W dniu 14.12.2022 odbyło się tradycyjne Spotkanie Mikołajkowe członków Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP. Spotkanie jak zwykle odbyło się w restauracji „Czarna Owca” w Łodzi.

Uczestnikami byli: Pan Prezes OŁ SEP – Przemysław Tabaka, Pani Dyrektor Biura OŁ SEP – Anna Grabiszewska, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach – Eliza Matusiak oraz 13 członków Koła.

Po powitaniu i przedstawieniu porządku spotkania, Prezes Koła – Henryka Szumigaj  złożyła zebranym życzenia świąteczne i noworoczne. Następnie wszyscy spożyli przygotowany poczęstunek.

Kolejnym etapem spotkania było przedstawienie przez Panią Prezes sprawozdania
z działalności Koła w roku 2022. Poruszona została m.in. sprawa podjęcia działań zmierzających do  powiększenia liczby członków Koła i członków szkolnych kół uczniowskich. Pani Prezes omówiła także przygotowania do udziału w konkursie na „Najaktywniejsze koło SEP w roku 2022”.

W miłej, ciepłej atmosferze odbyły się sympatyczne rozmowy koleżeńskie.

Foto: Henryka Szumigaj, Marek Nagański             Opracowała: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

 

Pierwsze powakacyjne zebranie członków Koła odbyło się 15 listopada 2022 roku. Tym razem miejscem spotkania była siedziba Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, przy Al. Politechniki 38.

Zebranie, w którym uczestniczyło 7 członków Koła, prowadziła Henryka Szumigaj – Prezes Koła.

Tematyka spotkania była bogata w relacje z najważniejszych wydarzeń ostatnich
6 miesięcy, a także informacje o projektach do realizacji w kolejnych miesiącach roku szkolnego 2022/2023.

Ważnym elementem zebrania były ustalenia organizacyjne i planowanie działań
w zakresie: udziału Kola w „Konkursie na najaktywniejsze koło SEP w roku 2022”, udziału grup uczniów w egzaminach kwalifikacyjnych, reaktywacji Kół Uczniowskich i naboru do  nich nowych członków, przygotowania spotkania Kół Uczniowskich z Kołem Studenckim SEP na PŁ, przygotowania konferencji dla młodzieży szkolnej i studenckiej, oraz organizacji  Spotkania Mikołajkowego.

Tradycyjnie na koniec spotkania odbyła się dyskusja na temat realizacji kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach macierzystych członków Koła, w tym propozycji rozwiązań organizacyjnych wspierających ten proces.

Prezes Koła przypomniała też o obowiązku opłacenia, do końca roku 2022, składki członkowskiej.

Foto: Lucyna Drygalska                                                       Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

W dniach 13-15 września 2022 r., grupa członków Łódzkiego Oddziału SEP w tym: trzech  uczniów z ZS Nr 2 w Pabianicach, absolwent  ZZSP w Zgierzu oraz trzech nauczycieli, uczestniczyła
w wyjeździe na Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie. Najważniejszym punktem programu trzydniowego wyjazdu było oczywiście zwiedzanie ekspozycji targowych, udział w konferencjach oraz rozmowy z wystawcami. W części turystycznej wyjazdu było zwiedzanie Radiostacji Gliwickiej, zespołu pałacowo – parkowego w Pławniowicach, ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju, miasta Cieszyna, a także wysłuchanie opowieści, połączonej z prezentacją multimedialną, z wyprawy Kol. Stanisława Burdy do Nepalu.

Na Targach swoje wyroby prezentowało 362 wystawców z 14 krajów Europy, Chin i Brazylii.
W Strefie Praktycznych Pokazów obejrzeliśmy zastosowanie drona do rozciągania linki między słupami WN i zawieszanie markerów na przewodach.

W Strefie Odnawialnych Źródeł Energii, zrealizowano pokazy przyjaznych dla środowiska urządzeń związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Była też Strefa Elektromobilności, gdzie oglądaliśmy stacje ładowania wytworzone przez różnych producentów oraz pojazdy elektryczne.

Po zwiedzeniu ekspozycji targowych przeprowadzony został konkurs „Zadbaj o swoją przyszłość”, którego uczestnikami byli uczniowie ZS Nr 2 w Pabianicach. Młodzież po zapoznaniu się
z regulaminem konkursu przedstawiła swoje spostrzeżenia dotyczące firm, produktów, katalogów wybranych produktów i kontaktów do przedstawicieli firm, które ją najbardziej zainteresowały.

Prezentacje konkursowe oceniła Komisji Konkursowa, w której zasiadali przedstawiciele różnych kół sepowskich. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez OŁ SEP.

Udział w wyjeździe na ENEGETAB przyczynił się przede wszystkim do aktualizacji wiedzy na temat  najnowocześniejszych produktów stosowanych w energetyce, ale także do integracji środowiska członkowskiego i propagowania walorów SEP wśród młodzieży szkolnej.

Opracowała: Henryka Szumigaj

Foto: Henryka Szumigaj i Adam Pawełczyk

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Na czas wakacji składam Wam życzenia udanego, zdrowego wypoczynku, czerpania radości z każdego dnia, poznania nowych ciekawych miejsc i obiektów turystycznych, podładowania akumulatorów biologicznych, uzupełnienia zasobów optymizmu i nadziei na kolejny rok szkolny!

Składając życzenia wakacyjne, dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie i aktywny udział w pracach stowarzyszeniowych naszego Koła.

Prezes MKP OŁ SEP – Henryka Szumigaj

Dnia 14 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie OŁ SEP. Miejscem Zgromadzenia był Dom Technika w Łodzi, plac Komuny Paryskiej 5a.

Podczas Zgromadzenia przedstawione zostały sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a następnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgromadzenie dokonało wyboru Prezesa Oddziału na nową kadencję 2022-2026. Prezesem został dr inż. Przemysław Tabaka, adiunkt w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Delegaci dokonali także wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Prezes MKP-SEP, Henryka Szumigaj została wybrana do Zarządu Oddziału. Będzie pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Młodzieży.

Kol. Adam Janicz kandydował do Zarządu Oddziału, a Kol. Marek Nagański do Sądu Koleżeńskiego, ale niestety obaj uzyskali niewystarczającą liczbę głosów.

Delegaci z Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego aktywnie uczestniczyli w Zgromadzeniu: Witold Jaroszewski pracował w Komisji Mandatowej, Adam Janicz w Komisji Wyborczej, Lucyna Drygalska w Komisji Uchwał i Wniosków, Robert Klarecki w Komisji Skrutacyjnej, Henryka Szumigaj pełniła rolę protokolanta.

Opracowała: Henryka Szumigaj

W dniu 14.06.2022 r. w Zgierskim Zespole Szkół Ponadpodstawowych odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka.

Organizatorami imprezy byli nauczyciele: Lucyna Drygalska i Jan Markiewicz

W uroczystości wzięli udział nauczyciele i uczniowie technikum elektrycznego i technikum elektromobilności oraz zaproszeni goście: Pani Henryka Szumigaj – Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP i jednocześnie Prezes Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP, Pani Urszula Kaczorkiewicz –  Sekretarz Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP oraz Pan Damian Mikołajczyk nauczyciel z Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi wraz z młodzieżą.

Dyrektor Szkoły Pan Arkadiusz Kędzierski przywitał nauczycieli i uczniów szkoły oraz gości, dziękując im za przybycie. Następnie głos zabrała Wiceprezes Oddziału Łódzkiego SEP Pani Henryka Szumigaj.

Po wystąpieniu Pani Prezes absolwenci technikum elektromobilności – Jan Ujazdowski i Konrad Zarzeczny przedstawili prezentację:  „E-Vespa – konwersacja klasycznego włoskiego skutera na elektryczny. Projekt uczniowski.” Opiekunem projektu był Pan dr Witold Kobos.

Foto: Archiwum ZZSP w Zgierzu (Lucyna Drygalska)

Opracowanie: Lucyna Drygalska

W Międzynarodowym Dniu Elektryka, czyli 10 czerwca 2022 r. odbył się, zorganizowany przez Oddział Łódzki SEP, Piknik Elektryka. Miejscem spotkania było Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Rogowskiej 26.

Liczne grono członków i sympatyków OŁ SEP uczestniczyło najpierw w części oficjalnej, po której rozpoczęły się rozmowy koleżeńskie przy ognisku. Nie zabrakło muzyki i poczęstunku. Chętni mogli także potańczyć. Koledzy z Koła Studenckiego tradycyjnie przeprowadzili konkursy wywołujące radość i rozbawienie.

Jak zwykle podczas takich spotkań, panowała serdeczna, koleżeńska atmosfera.

Foto: Antoni Połomka

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

W dniu 10.06.2022 r. podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka, zorganizowanych w Szczecinie przez Zarząd Główny SEP, ogłoszono wyniki Konkursu na najaktywniejsze koło SEP.

W konkursie uczestniczyło 25 kół w pięciu grupach.

W grupie S – Koła szkolne i studenckie, trzy pierwsze trzy  miejsca zajęły:

I miejsce –  Koło SEP przy Politechnice Gdańskiej,

II miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne OŁ SEP,

III miejsce –  Akademickie Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Czekamy na dostarczenie dyplomu, ponieważ na centralnych obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka w Szczecinie nie było przedstawiciela OŁ SEP. Powodem nieobecności była  odbywająca się tego dnia impreza oddziałowa.

Opracowała: Henryka Szumigaj

W dniach 11-13 maja 2022 r. odbyło się VI Sympozjum Elektryki w Katowicach, zorganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Oddział Łódzki SEP, w zastępstwie za kol. Andrzeja Boronia, który nie mógł uczestniczyć w Sympozjum, reprezentowała Henryka Szumigaj.

Wygłosiła referat, wzbogacony prezentacją multimedialną, przygotowany przez kol. Andrzeja Boronia. Tytuł referatu: Członkowie Honorowi OŁ SEP.

Prezentacja zawierała ważne dokonania dziesięciu członków Honorowych OŁ SEP.

Program sympozjum był bardzo bogaty w referaty poświęcone sylwetkom zasłużonych elektryków. Uroczyście nadano imię Aleksandra Volty jednemu z tramwajów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom Sympozjum udział w wydarzeniach kulturalnych, przybliżyli też tradycje i architekturę Śląska podczas spacerów i przejażdżki autobusem elektrycznym.

Foto: Henryka Szumigaj

Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska