grudzień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualności

W Międzynarodowym Dniu Elektryka, czyli 10 czerwca 2022 r. odbył się, zorganizowany przez Oddział Łódzki SEP, Piknik Elektryka. Miejscem spotkania było Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. Rogowskiej 26.

Liczne grono członków i sympatyków OŁ SEP uczestniczyło najpierw w części oficjalnej, po której rozpoczęły się rozmowy koleżeńskie przy ognisku. Nie zabrakło muzyki i poczęstunku. Chętni mogli także potańczyć. Koledzy z Koła Studenckiego tradycyjnie przeprowadzili konkursy wywołujące radość i rozbawienie.

Jak zwykle podczas takich spotkań, panowała serdeczna, koleżeńska atmosfera.

Foto: Antoni Połomka

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

W dniu 10.06.2022 r. podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka, zorganizowanych w Szczecinie przez Zarząd Główny SEP, ogłoszono wyniki Konkursu na najaktywniejsze koło SEP.

W konkursie uczestniczyło 25 kół w pięciu grupach.

W grupie S – Koła szkolne i studenckie, trzy pierwsze trzy  miejsca zajęły:

I miejsce –  Koło SEP przy Politechnice Gdańskiej,

II miejsce – Międzyszkolne Koło Pedagogiczne OŁ SEP,

III miejsce –  Akademickie Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej.

Czekamy na dostarczenie dyplomu, ponieważ na centralnych obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka w Szczecinie nie było przedstawiciela OŁ SEP. Powodem nieobecności była  odbywająca się tego dnia impreza oddziałowa.

Opracowała: Henryka Szumigaj

W dniach 11-13 maja 2022 r. odbyło się VI Sympozjum Elektryki w Katowicach, zorganizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Oddział Łódzki SEP, w zastępstwie za kol. Andrzeja Boronia, który nie mógł uczestniczyć w Sympozjum, reprezentowała Henryka Szumigaj.

Wygłosiła referat, wzbogacony prezentacją multimedialną, przygotowany przez kol. Andrzeja Boronia. Tytuł referatu: Członkowie Honorowi OŁ SEP.

Prezentacja zawierała ważne dokonania dziesięciu członków Honorowych OŁ SEP.

Program sympozjum był bardzo bogaty w referaty poświęcone sylwetkom zasłużonych elektryków. Uroczyście nadano imię Aleksandra Volty jednemu z tramwajów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom Sympozjum udział w wydarzeniach kulturalnych, przybliżyli też tradycje i architekturę Śląska podczas spacerów i przejażdżki autobusem elektrycznym.

Foto: Henryka Szumigaj

Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska

 

Autorka grafiki: Kate Oleska

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
DLA WSZYSTKICH KOLEŻANEK I KOLEGÓW
ORAZ PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW MKP-SEP

Prezes MKP OŁ SEP Henryka Szumigaj otworzyła zebranie w terminie drugim. Powitała gości i przedstawiła cel zebrania, którym było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, wybór nowego zarządu oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów OŁ SEP, a także ustalenie propozycji kandydatów do pracy w Komisjach OŁ SEP.

Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum, jedna osoba uczestniczyła w zebraniu zdalnie. Przedstawiciel Zarządu OŁ SEP nie dotarł na zebranie.

Po spełnieniu wszystkich formalności związanych z procedurą sprawozdawczo-wyborczą i jednomyślnym przyjęciu porządku obrad, Prezes Henryka Szumigaj przedstawiła sprawozdanie z działalności MKP OŁ SEP za okres kadencji 2018-2022 oraz stan zasobów finansowych  Koła.

Zebrani członkowie Koła zaakceptowali treść przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie udzieli ustępującemu zarządowi Koła absolutorium, za które w imieniu Zarządu podziękowała Henryka Szumigaj.

W głosowaniu jawnym dokonano następujących wyborów:

1. Skład Zarządu MKP OŁ SEP – kadencja 2022-2026:

Prezes – Henryka Szumigaj

Sekretarz – Urszula Kaczorkiewicz

Skarbnik – Witold Jaroszewski

Kronikarz – Alicja Oleska

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów OŁ SEP:

– Henryka Szumigaj

– Adam Janicz

– Marek Nagański

– Robert Klarecki

– Lucyna Drygalska

– Witold Jaroszewski

3. Kandydaci do pracy w Komisji do Spraw Młodzieży i Studentów:

–  Marek Nagański

– Witold Jaroszewski

4. Kandydat do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków: Marek Nagański

5. Kandydat do pracy w Komisji ds. Organizacji Kół: Adam Janicz

W dalszej części zebrania Prezes Koła Henryka Szumigaj przedstawiła propozycję planu pracy MKP OŁ SEP na następną kadencję.

W trakcie dyskusji dotyczącej planu pracy na kolejny rok kalendarzowy sformułowano następujące wnioski:

 • zorganizować wycieczkę do Łódzkiego ZOO w celu zwiedzenia go i zapoznania się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym  elektrycznymi i elektronicznymi,
 • zorganizować wycieczkę na Stadion ŁKS w celu zwiedzenia go i zapoznania się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym elektrycznymi i elektronicznymi,
 • uwzględnić w Kronice Koła zapis nazwiska kronikarza, którym od 2016 roku jest Alicja Oleska.

Podczas zebrania członkowie Koła mieli okazję przejrzeć zapisy i zdjęcia w papierowej wersji Kroniki Koła z lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Kronika zapisywana jest także w wersji elektronicznej, będącej w posiadaniu Prezes – Henryki Szumigaj i Kronikarza –  Alicji Oleskiej.

Na zakończenie zebrania nowo wybrana Prezes Koła podziękowała za wybór i okazane zaufanie. Złożyła podziękowanie kol. Robertowi Klareckiemu za przygotowanie sali na zebranie i na jego ręce złożyła podziękowanie dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za możliwość kontynuowania organizowania zebrań członków Koła w siedzibie Szkoły.

Prezes podziękowała także koleżankom i kolegom za udział w zebraniu i życzyła kolejnych sukcesów w  pracy na rzecz rozwoju Koła oraz w działaniach dla Stowarzyszenia.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Lucyny Drygalskiej i Henryki Szumigaj

W dniu 12.01.2022 r. na zaproszenie Opiekuna Szkolnego Koła SEP przyjechała do Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgierzu Klementyna – mobilne laboratorium Firmy WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Firma WAGO jest producentem i dostawcą nowatorskich komponentów dla przemysłu, techniki procesowej i automatyki budynkowej. Jako lider na rynku światowym i wynalazca bezśrubowej techniki łączeniowej, oferuje też bogatą gamę złączek listwowych w technice zacisku sprężynowego.

W mobilnym laboratorium, pracownik Firmy Pan Piotr Muskała przeprowadził szkolenie, łącznie dla 74 uczniów technikum elektrycznego, technikum elektromobilności oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Podczas szkolenia uczniowie  zapoznali się z techniką złączek Firmy WAGO, modułami interfejsowymi, szafami monitorującymi, panelami dotykowymi, listwami, przekładnikami i innymi elementami instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych. Mieli też okazję obserwować doświadczenie, przeprowadzone przez Pana Piotra Muskałę, pokazujące zachowanie złączek w ekstremalnych warunkach pracy, takich jak wystąpienie zwarcia w instalacji elektrycznej, bądź narażenie na drgania o zmiennych częstotliwościach.

Za przeprowadzenie interesującego szkolenia, prowadzącemu bardzo serdecznie podziękowali organizatorzy spotkania – nauczyciele ZZSP w Zgierzu: Pani Lucyna Drygalska (opiekun Szkolnego Koła SEP) oraz Pan Jan Markiewicz.

Opracowanie: Lucyna Drygalska i Jan Markiewicz

Foto: Archiwum ZZSP w Zgierzu

Autor grafiki: Michał Oleski

Członkowie MKP OŁ SEP bardzo polubili coroczne Spotkania Mikołajkowe w restauracji „Czarna Owca”. Wpisały się one w działalność Koła, jako stały punkt integracyjny, podsumowujący nasze dokonania w danym roku kalendarzowym. Jak dotąd od 2014 roku, tylko jeden raz, w roku 2020, Spotkanie się nie odbyło z uwagi na obostrzenia sanitarne z powodu pandemii COVID-19.

W bieżącym roku, mimo pandemii, ale w obowiązującym reżimie sanitarnym, spotkaliśmy się w Czarnej Owcy 8 grudnia. Nasze spotkanie, po raz kolejny, uświetniła obecność Pana Prezesa Władysława Szymczyka i Pani Dyrektor Biura Anny Grabiszewskiej.

W odświętnym wystroju sali najpierw odbyła się część oficjalna, podczas której Prezes Koła Henryka Szumigaj przedstawiła sprawozdanie z działalności Koła w roku 2021, a następnie złożyła koleżankom i kolegom życzenia świąteczne.

Miłym akcentem były upominki dla każdego uczestnika: piękne, wykonane szydełkiem dzwoneczki od Lucyny Drygalskiej, paczuszki z sianem od Urszuli Kaczorkiewicz, czekoladowy Mikołaj od kolegów z Zespołu Szkół Nr 2 im. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach oraz kalendarzyki na 2022 rok od Zarządu Oddziału.

Drugą część Spotkania stanowił poczęstunek, mający charakter uroczystej kolacji Mikołajkowej. Atmosfera jak zwykle była ciepła i serdeczna, a koleżeńskie rozmowy utwierdziły nas w przekonaniu, że w kolejnym roku, z tym samym zaangażowaniem będziemy podejmować działania na rzecz Stowarzyszenia i Oświaty, osiągając, szeroko rozumiane, cele edukacyjne.

Na zakończenie Spotkania zrobiliśmy, jak zwykle, wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Henryki Szumigaj

W dniu 20.11.2021 członkowie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP uczestniczyli w wyciecze do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Organizatorem wycieczki było Koło VEOLIA, działające pod przewodnictwem Prezesa Jacka Kuczkowskiego.

Program wycieczki (z udziałem przewodnika) obejmował ścieżkę edukacyjną „Przetwarzanie energii”, a także ścieżki: „Mikroświat-Makroświat” oraz „Rozwój wiedzy i cywilizacji ”. Uczestnicy wycieczki obejrzeli też tablicę  ufundowaną przez Zarząd OŁ SEP, upamiętniającą 100 – lecie OŁ SEP.

W dziale historia EC1 z przyjemnością obejrzeli i wysłuchali wypowiedzi wieloletniego dyrektora EC1, a naszego byłego prezesa Oddziału, Pana Andrzeja Boronia.

Zwiedzanie trwało sporo czasu, ale wzbudziło wiele pozytywnych wrażeń oraz uznanie dla takiej koncepcji eksponowania osiągnięć nauki i techniki.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Lucyny Drygalskiej i Ewy Potańskiej

W dniu 27 października 2021 r. odbyło się kolejne zebranie Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego OŁ SEP, z zachowaniem obowiązujących w pandemii warunków sanitarno-epidemiologicznych. Miejscem zebrania był Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu, do którego zaprosił nas Pan Dyrektor Arkadiusz Kędzierski, członek naszego Koła.

Zebranie prowadziła Prezes Koła – Henryka Szumigaj. Po powitaniu zebranych, głos zabrał Pan Dyrektor i omówił główne kierunki działania szkoły. Podzielił się doświadczeniami z wprowadzania w szkole, w ramach eksperymentu, nowych zawodów: technik elektromobilności i technik programista z wykładowym językiem angielskim. Podkreślił znaczenie zagranicznych staży w Grecji dla najlepszych uczniów. Poinformował o sukcesach uczniów w różnych konkursach. Zwrócił uwagę na efekty promocji szkoły w mediach społecznościowych, zmotywowaną młodzież i oddaną kadrę pedagogiczną.

Dziękując za interesującą wypowiedź Prezes Koła złożyła Panu Dyrektorowi życzenia  dalszych sukcesów dla uczniów i szkoły.

Następne przypomniała, że patronem roku 2021 jest prof. Jerzy Ignacy Skowroński i zachęciła uczestników spotkania do przybliżenia jego sylwetki uczniom.

Przekazała też relacje z pikniku Elektryka oraz wyjazdu członków kół OŁ SEP na Targi ENERGETAB®2021.

W dalszej części spotkania Prezes:

 • przypomniała o konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2021 i zachęciła do dalszych aktywnych działań na rzecz młodzieży i Stowarzyszenia oraz do udziału Koła
  w konkursie,
 • poinformowała, że tradycyjnie grupy uczniów biorą udział w szkoleniach i egzaminach kwalifikacyjnych, a wraz z nowym rokiem szkolnym i po rocznym nauczaniu zdalnym, istnieje potrzeba naboru nowych członków do Kół Uczniowskich i reaktywacja tych kół,
 • przypomniała, że na bieżąco prowadzona jest przez koleżankę Alicję Oleską Kronika Koła oraz, że na zmodyfikowanej ostatnio stronie internetowej OŁ SEP, zamieszczane są bieżące informacje o działalności Koła,
 • poinformowała, że w listopadzie 2021 odbędą się, przełożone z powodu pandemii, XXII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka organizowane przez Oddział Wrocławski SEP,
  a konkretnie Akademickie Koło SEP nr 4 przy Politechnice Wrocławskiej,
 • przypomniała, że jest możliwość zwiedzenia EC1, w ramach wycieczki organizowanej przez Jacka Kuczkowskiego z Koła VEOLIA, w dniu 20.11.2021 o godz. 11.00, na którą bilety w cenie 10,00 zł dla członków SEP, są do nabycia w Biurze Oddziału,
 • poinformowała, że dla studentów został ogłoszony nabór kandydatów do Stypendium im. Lecha Grzelaka,
 • poinformowała o bieżących działaniach w Oddziale, a w szczególności o tym, że w dniu 07.10.2021 miał miejsce, zakończony pozytywnie, audyt Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015, obejmującego kursy, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne dla grup eksploatacji i dozoru, usługi techniczne, ekspertyzy i konferencje,
 • poinformowała o planowanym przez OŁ SEP, w maju 2022 r., wyjeździe naukowo-technicznym do Grecji,
 • zapoznała też członków Koła z kalendarzem wyborczym  SEP w roku 2022.

Podczas dyskusji nad bieżącymi sprawami w oświacie poruszono głównie problem nowych egzaminów zawodowych oraz małej liczby specjalistów do spraw kształcenia zawodowego w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Ponieważ w bieżącym roku Międzyszkolne Koło Pedagogiczne obchodzi jubileusz 35-lecia, koleżanki i koledzy postanowili uczcić ten jubileusz artykułem do Biuletynu Techniczno-Informacyjnego OŁ SEP. Zrezygnowano jednak ze spotkania okolicznościowego ze względu na panującą epidemię koronawirusa.

Koleżanki i koledzy postanowili jednak, mimo pandemii, kontynuować tradycję Spotkań Mikołajkowych w restauracji „Czarna Owca”. Planowany termin Spotkania, to 08.12.2021.

Na zakończenie zebrania prezes Koła podziękowała Panu Dyrektorowi Arkadiuszowi Kędzierskiemu za możliwość zorganizowania zebrania w jego szkole oraz podziękowała koleżankom i kolegom za aktywny udział w spotkaniu i działaniach na rzecz Koła.

Opracowanie: Henryka Szumigaj, Alicja Oleska