lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Prezes MKP OŁ SEP Henryka Szumigaj otworzyła zebranie w terminie drugim. Powitała gości i przedstawiła cel zebrania, którym było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, wybór nowego zarządu oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów OŁ SEP, a także ustalenie propozycji kandydatów do pracy w Komisjach OŁ SEP.

Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum, jedna osoba uczestniczyła w zebraniu zdalnie. Przedstawiciel Zarządu OŁ SEP nie dotarł na zebranie.

Po spełnieniu wszystkich formalności związanych z procedurą sprawozdawczo-wyborczą i jednomyślnym przyjęciu porządku obrad, Prezes Henryka Szumigaj przedstawiła sprawozdanie z działalności MKP OŁ SEP za okres kadencji 2018-2022 oraz stan zasobów finansowych  Koła.

Zebrani członkowie Koła zaakceptowali treść przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie udzieli ustępującemu zarządowi Koła absolutorium, za które w imieniu Zarządu podziękowała Henryka Szumigaj.

W głosowaniu jawnym dokonano następujących wyborów:

1. Skład Zarządu MKP OŁ SEP – kadencja 2022-2026:

Prezes – Henryka Szumigaj

Sekretarz – Urszula Kaczorkiewicz

Skarbnik – Witold Jaroszewski

Kronikarz – Alicja Oleska

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów OŁ SEP:

– Henryka Szumigaj

– Adam Janicz

– Marek Nagański

– Robert Klarecki

– Lucyna Drygalska

– Witold Jaroszewski

3. Kandydaci do pracy w Komisji do Spraw Młodzieży i Studentów:

–  Marek Nagański

– Witold Jaroszewski

4. Kandydat do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków: Marek Nagański

5. Kandydat do pracy w Komisji ds. Organizacji Kół: Adam Janicz

W dalszej części zebrania Prezes Koła Henryka Szumigaj przedstawiła propozycję planu pracy MKP OŁ SEP na następną kadencję.

W trakcie dyskusji dotyczącej planu pracy na kolejny rok kalendarzowy sformułowano następujące wnioski:

  • zorganizować wycieczkę do Łódzkiego ZOO w celu zwiedzenia go i zapoznania się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym  elektrycznymi i elektronicznymi,
  • zorganizować wycieczkę na Stadion ŁKS w celu zwiedzenia go i zapoznania się z zastosowanymi tam nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, w tym elektrycznymi i elektronicznymi,
  • uwzględnić w Kronice Koła zapis nazwiska kronikarza, którym od 2016 roku jest Alicja Oleska.

Podczas zebrania członkowie Koła mieli okazję przejrzeć zapisy i zdjęcia w papierowej wersji Kroniki Koła z lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Kronika zapisywana jest także w wersji elektronicznej, będącej w posiadaniu Prezes – Henryki Szumigaj i Kronikarza –  Alicji Oleskiej.

Na zakończenie zebrania nowo wybrana Prezes Koła podziękowała za wybór i okazane zaufanie. Złożyła podziękowanie kol. Robertowi Klareckiemu za przygotowanie sali na zebranie i na jego ręce złożyła podziękowanie dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, za możliwość kontynuowania organizowania zebrań członków Koła w siedzibie Szkoły.

Prezes podziękowała także koleżankom i kolegom za udział w zebraniu i życzyła kolejnych sukcesów w  pracy na rzecz rozwoju Koła oraz w działaniach dla Stowarzyszenia.

Opracowanie: Henryka Szumigaj i Alicja Oleska

Foto: Archiwum Lucyny Drygalskiej i Henryki Szumigaj